K.S. PRASAD : 9346304680, 9247129764

Our Services

Catering

9-37-1/1, Near Kalabharati Auditorium, Pithapuram Colony, Maddilapalem, Visakhapatnam - 17

Cooking

Srikanth Nagar, GVMC Layout, 3rd Lane, Arilova, Visakhapatnam.

Events

9-37-1/1, Near Kalabharati Auditorium, Pithapuram Colony, Maddilapalem, Visakhapatnam - 17

Enterprises

#16-719, Srikanth Nagar, GVMC Layout, Road no.10, Arilova, Chinagadili, Visakhapatnam.

Ladies Hostel

Prajasanthi Nagar, Near Health City, Arilova, Visakhapatnam.